_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 19:48 (GMT +7:00)  
26/03/2023 - 01/04/2023
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
28/3/2023
00:00   GBP Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE           
07:30   AUD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 2)   0.2% 0.1% 1.8%
15:45   GBP Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE           
20:15   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
21:00   USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 3)   101.0 102.9  
29/3/2023
21:00   USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 2)   -2.3% 8.1%  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô   0.187M 1.117M  
30/3/2023
Ướm thử   GBP Báo Cáo Lạm Phát của BOE        
19:30   USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   2.9% 2.9%  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   196K 191K  
31/3/2023
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý 4)   0.4% 0.2%  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý 4)   -0.2% -0.2%  
13:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP   0.0% 0.0%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 3)     7.1% 8.5%  
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 2)   0.4% 0.6%  
19:30   CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 1)   0.3% -0.1%  
22:00   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu