_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 07:30 (GMT +7:00)  
14/04/2024 - 20/04/2024
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
15/4/2024
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 3) 1.1% 0.5% 0.6%
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 3) 0.7% 0.4% 0.9%
17/4/2024
00:15   USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu           
13:00   GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 3)   3.1% 3.4%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 3)   2.4% 2.6%  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô     5.841M  
18/4/2024
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   214K 211K  
19:30   USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 4)   0.8 3.2  
21:00   USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 3)   4.20M 4.38M  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu