_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 06:40 (GMT +7:00)  
14/04/2024 - 20/04/2024
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
15/4/2024
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 3) 1.1% 0.5% 0.6%
19:30   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
19:30   USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 4) -14.30 -5.20 -20.90  
19:30   USD Kiểm Soát Bán Lẻ (Tháng 3) 1.1% 0.4% 0.3%
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 3) 0.7% 0.4% 0.9%
21:00   USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng 2) 0.4% 0.3% 0.0%  
21:00   USD Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 2) 0.4% 0.4% 0.3%  
16/4/2024
00:00   USD Atlanta Fed GDPNow ()   2.8% 2.4% 2.4%  
07:00   USD Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC           
19:30   USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 3)   1.458M 1.514M 1.523M
19:30   USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 3) 1.321M 1.480M 1.549M
19:30   USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 3) -14.7% -2.4% 12.7%
20:15   USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 3) 0.4% 0.4% 0.4%
20:15   USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 3) 0.00%   -0.30%
23:00   USD Atlanta Fed GDPNow ()   2.9% 2.8% 2.8%  
23:30   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
17/4/2024
00:15   USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu           
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API 4.090M   3.034M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô     5.841M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     -0.170M  
18/4/2024
00:00   USD Đấu giá Trái phiếu 20 Năm     4.542%  
01:00   USD Báo cáo Beige Book        
03:00   USD Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 2)   40.2B 36.1B  
04:30   USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC           
05:30   USD Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC           
19:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp     1,817K  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   214K 211K  
19:30   USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 4)   0.8 3.2  
19:30   USD Việc Làm của Fed Philly (Tháng 4)     -9.6  
20:15   USD Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC           
20:15   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
21:00   USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 3)   4.20M 4.38M  
21:00   USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 3)     9.5%  
21:00   USD Chỉ Số Hàng Đầu của Mỹ (Tháng 3)   -0.1% 0.1%  
22:00   USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC           
19/4/2024
00:00   USD Đấu Giá TIPS 5 Năm     1.710%  
03:30   USD Fed's Balance Sheet     7,438B  
04:45   USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC           
20/4/2024
00:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     506  
00:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     617  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC     297.1K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC     202.4K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC     7.5K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC     -62.9K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu