Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
Czas Znacz. Wydarzenie
Poniedziałek, 18 Wrzesień 2023
Cały dzień Dzień wolny Japonia - Dzień Szacunku dla Starszych
05:00 Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos   
05:30 Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Niemiec (Bubill)
06:00 Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba
07:00 Wskaźnik inflacji IGP-10 (raz w miesiącu) (Sep)
07:25 Prezentacja raportu rynkowego BCB
08:15 Rozpoczęte budowy domów (Aug)
08:30 Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w roku) (Aug)
08:30 Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w miesiącu) (Aug)
08:30 Indeks cen surowców RMPI (raz w roku) (Aug)
08:30 Indeks cen surowców (RMPI) (raz w miesiącu) (Aug)
08:30 Przemówienie Eldersona z ECB   
08:55 Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)
08:55 Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)
08:55 Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF)
10:00 Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Sep)
11:00 Przemówienie Panetta z ECB   
11:30 Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
11:30 Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
16:00 Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Jul)
16:00 Całkowity przepływ kapitału netto (Jul)
16:00 Transakcje długookresowe netto TIC (Jul)
16:00 Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Jul)
17:00 Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba   
21:30 Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej
Wtorek, 19 Wrzesień 2023
Cały dzień Dzień wolny Indie - Ganeśćaturthi
02:00 Bilans handlowy (Aug)
04:00 Rachunek bieżący (Jul)
04:00 Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Jul)
04:30 Stopa bezrobocia (Aug)
05:00 Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych
05:00 Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)
05:00 Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
05:00 Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)
05:00 Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
05:00 Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Aug)
05:00 Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Aug)
05:00 Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Sep)
05:00 Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Aug)
05:00 Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu) (Aug)
08:00 Przemówienie Wuermelinga z niemieckiego Buba   
08:00 Działalność gospodarcza wg IBC-Br (Jul)
08:00 Aukcje mleka
08:30 Zezwolenia na budowę (Aug)  
08:30 Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Aug)  
08:30 Rozpoczęte bodowy domów (Aug)
08:30 Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Aug)
08:30 Wspólny CPI (raz w roku) (Aug)
08:30 Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
08:30 Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)
08:30 Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)
08:30 Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
08:30 Mediana CPI (raz w roku) (Aug)
08:30 Obcięty CPI (raz w roku) (Aug)
08:30 Przemówienie Eldersona z ECB   
08:55 Indeks Redbook (raz w roku)
11:00 Indeks cen GlobalDairyTrade
13:00 Aukcja 20-letnich obligacji
13:45 Wystąpienie wiceprezesa BoC, Kozickiego   
16:30 Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej
17:00 Wskaźnik PPI (raz w roku) (Aug)
17:00 Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Aug)
18:45 Rachunek bieżący (raz na kwartał) (Q2)
18:45 Rachunek bieżący (raz w roku) (Q2)
18:45 Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q2)
19:50 Bilans handlowy, s.a.
19:50 Wartość eksportu (raz w roku) (Aug)
19:50 Wartość importu (raz w roku) (Aug)
19:50 Bilans handlowy (Aug)
21:00 Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) (Aug)
21:15 Podstawowa stopa procentowa kredytów PBoC (Sep)
21:15 Podstawowa stopa procentowa kredytów PBoC
Środa, 20 Wrzesień 2023
02:00 Rejestracja samochodów (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Rejestracja samochodów (raz w roku) (Aug)
02:00 Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
02:00 Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Aug)
02:00 Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
02:00 Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
02:00 Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Aug)
02:00 Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Aug)
02:00 Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Aug)
02:00 Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Aug)
02:00 Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w roku) (Aug)
02:00 Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w roku) (Aug)
02:00 Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Aug)
02:00 Rejestracja samochodów we Francji (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Rejestracja samochodów we Francji (raz w roku) (Aug)
03:00 Prognozy gospodarcze SECO
03:00 Przemówienie Panetta z ECB   
03:30 Przemówienie Enria z ECB   
04:00 Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
04:00 Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)
04:00 Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)
04:00 Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
04:30 Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku)
05:00 Produkcja budowlana (raz w miesiącu) (Jul)
05:00 Przemówienie Schnabel z ECB   
05:50 Wystąpienie członkini Rady Nadzorczej EBC, Jochnick   
07:00 Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA
07:00 Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu)
07:00 Indeks zakupów
07:00 Indeks rynku kredytów hipotecznych
07:00 Indeks refinansowania kredytów hipotecznych
07:00 Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul)
08:00 Przemówienie McCaul z ECB   
08:30 Przemówienie Eldersona z ECB   
10:30 Zapasy ropy naftowej
10:30 Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu)
10:30 Import ropy naftowej
10:30 Inwentarze ropy naftowej w Cushing
10:30 Produkcja paliw destylowanych
10:30 Tygodniowe ceny destylatów wg EIA
10:30 Produkcja benzyny
10:30 Zapasy oleju opałowego
10:30 Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu)
10:30 Zapasy benzyny
12:00 Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Aug)
12:00 Wskaźnik PPI (raz w roku) (Aug)
13:30 BOC Summary of Deliberations
13:30 Przepływy wymiany zagranicznej
14:00 Prognoza stopy procentowej - 1. rok (Q3)
14:00 Prognoza stopy procentowej - 2. rok (Q3)
14:00 Prognoza stopy procentowej - 3. rok (Q3)
14:00 Prognoza stopy procentowej - bieżąca (Q3)
14:00 Prognoza stopy procentowej- dłuższa (Q3)
14:00 Prognozy ekonomiczne FOMC   
14:00 Oświadczenie FOMC
14:00 Decyzja w sprawie stóp procentowych
14:00 Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba   
14:30 Konferencja prasowa FOMC   
17:30 Decyzja w sprawie stóp procentowych
18:45 PKB (raz na kwartał) (Q2)
18:45 PKB (raz w roku) (Q2)
18:45 Średnie roczne PKB (Q2)
18:45 Wydatki w PKB (raz na kwartał) (Q2)
18:45 Przemówienie Lane’a z ECB   
21:00 Decyzja w sprawie stóp procentowych
21:30 Biuletyn RBA
21:30 Aktywa rezerwowe ogółem (Aug)
23:00 Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku)
Czwartek, 21 Wrzesień 2023
02:00 Pożyczki sektora publicznego netto (Aug)
02:00 Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Aug)
02:45 Klimat biznesowy we Francji (Sep)
03:00 Podaż pieniądza M3 (Aug)
03:30 Decyzja w sprawie stóp procentowych (Q3)
03:30 SBN: ocena polityki monetarnej   
04:00 Konferencja prasowa SBN   
04:00 Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela   
04:00 Bilans handlowy Hiszpanii
04:30 Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug)
04:30 Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
04:40 Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos)
07:00 BoE MPC: ilość głosów za obiżeniem stóp procentowych (Sep)
07:00 BoE MPC: ilość głosów za podwyższeniem stóp procentowych (Sep)
07:00 BoE MPC: ilość głosów za utrzymaniem stóp procentowych (Sep)
07:00 Decyzja w sprawie stóp procentowych (Sep)
07:00 Protokół z posiedzenia MPC
07:30 List inflacyjny BoE
07:30 Podaż pieniądza M3
08:30 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
08:30 Rachunek bieżący (Q2)
08:30 Zadeklarowani wstępni bezrobotni
08:30 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek
08:30 Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Sep)
08:30 Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Sep)
08:30 Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Sep)
08:30 Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Sep)
08:30 Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Sep)
08:30 Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Sep)
08:30 Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Aug)
09:00 Rezerwy Banku Centralnego (USD)
09:00 Decyzja w sprawie stóp procentowych (Sep)
09:00 Podstawowa stopa procentowa (Sep)
09:30 Przychody z tytułu podatku federalnego
10:00 Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Aug)
10:00 Sprzedaż domów na rynku wtórnym (raz w miesiącu) (Aug)
10:00 Wiodący indeks USA (raz w miesiącu) (Aug)
10:00 Wskaźnik zaufania konsumentów (Sep)  
10:00 Przemówienie prezesa EBC, Lagarde   
10:30 Przechowywanie gazu naturalnego
10:40 Przemówienie Schnabel z ECB   
11:30 Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych
11:30 Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
13:00 Aukcja 10-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją
16:30 Fed's Balance Sheet
16:30 Salda rezerw w bankach rezerw federalnych
17:00 Wskaźnik nastroju konsumentów wg Westpac (Q3)
18:45 Wartość eksportu (Aug)
18:45 Wartość importu (Aug)
18:45 Bilans handlowy (raz w miesiącu) (Aug)
18:45 Bilans handlowy (raz w roku) (Aug)
19:00 Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)  
19:00 Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)  
19:01 Wskaźnik zaufania konsumentów GfK (Sep)
19:30 Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
19:30 Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug)
19:50 Zakup obligacji zagranicznych
19:50 Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe
20:30 Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)  
20:30 Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)  
22:52 Decyzja w sprawie stóp procentowych
23:00 BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej
Piątek, 22 Wrzesień 2023
02:00 Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug)
02:00 Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug)
02:00 Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug)
02:30 Konferencja prasowa BoJ   
03:00 PKB Hiszpanii (raz na kwartał) (Q2)
03:00 PKB Hiszpanii (raz w roku) (Q2)
03:15 Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Sep)  
03:15 Wskaźnik łączny PMI wg S&P Global we Francji (Sep)  
03:15 Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Sep)  
03:30 Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Sep)  
03:30 Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Sep)  
03:30 Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Sep)  
04:00 Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)  
04:00 Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global (Sep)  
04:00 Wskaźnik PMI dla usług (Sep)  
04:30 Composite PMI  
04:30 Wskaźnik PMI dla przemysłu  
04:30 Wskaźnik PMI dla usług  
06:00 Trendy zamówień przemysłowych CBI (Sep)
07:00 Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos   
08:20 Przyrost pożyczek bankowych
08:20 Przyrost wartości depozytów
08:20 Rezerwy walutowe (USD)
08:30 Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul)
08:30 Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul)
08:50 Przemówienie gubernatorki Fed, Cook   
09:45 Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)  
09:45 Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global (Sep)  
09:45 Wskaźnik PMI dla usług (Sep)  
13:00 Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes
13:00 Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto
16:30 CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w RUB
16:30 CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR
21:00 Prognoza zadłużenia netto
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych