_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 05:04 (GMT +7:00)  
14/07/2024 - 20/07/2024
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
15/7/2024
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Nhật Bản - Ngày Hàng Hải
09:00   CNY GDP Trung Quốc ()   5.1% 5.3%  
23:00   USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu           
16/7/2024
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 6)   0.1% -0.1%  
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 6)   -0.2% 0.1%  
17/7/2024
13:00   GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 6)   1.9% 2.0%  
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 6)   2.5% 2.5%  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô     -3.443M  
18/7/2024
19:15   EUR Tỷ Lệ Phương Tiện Tiền Gửi (Tháng 7)   3.75% 3.75%  
19:15   EUR Quyết Định Lãi Suất (Tháng 7)   4.25% 4.25%  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   229K 222K  
19:30   USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 7)   2.7 1.3  
19:45   EUR Cuộc Họp Báo ECB           
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu