_downloadApp_downloadApp
14/07/2024 - 20/07/2024
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
15/7/2024
19:30   USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 7) -6.60 -5.50 -6.00  
23:30   USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu           
16/7/2024
03:35   USD Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC           
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 6) 0.4% 0.1% 0.1%
19:30   USD Giá Xuất Khẩu (Tháng 6) -0.5% -0.1% -0.7%
19:30   USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng 6) 0.0% 0.2% -0.2%
19:30   USD Kiểm Soát Bán Lẻ (Tháng 6) 0.9% 0.2% 0.4%  
19:30   USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 6) 0.0% -0.3% 0.3%
21:00   USD Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng 5) 0.5% 0.4% 0.3%  
21:00   USD Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 5) 0.0% 0.0% 0.3%  
23:00   USD Atlanta Fed GDPNow ()   2.5% 2.0% 2.0%  
17/7/2024
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API -4.440M   -1.923M
19:30   USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 6)   1.446M 1.400M 1.399M  
19:30   USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 6) 3.0%   -4.6%
19:30   USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 6) 1.353M 1.300M 1.314M
20:15   USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 6) 1.58%   0.34%
20:15   USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng 6) 0.6% 0.3% 0.9%  
20:35   USD Bài Phát Biểu của Waller, từ Cục Dự Trữ Liên Bang           
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô -4.870M -0.900M -3.443M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma -0.875M   -0.702M  
22:00   USD Atlanta Fed GDPNow ()   2.7% 2.5% 2.5%  
18/7/2024
00:00   USD Đấu giá Trái phiếu 20 Năm 4.466%   4.452%  
01:00   USD Báo cáo Beige Book        
19:30   USD Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp 1,867K 1,860K 1,847K
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu 243K 229K 223K
19:30   USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 7) 13.9 2.7 1.3  
19:30   USD Việc Làm của Fed Philly (Tháng 7) 15.2   -2.5  
21:00   USD Chỉ Số Hàng Đầu của Mỹ (Tháng 6) -0.2% -0.3% -0.4%
19/7/2024
00:00   USD Đấu Giá TIPS 10 Năm 1.883%   2.184%  
03:00   USD Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 5) -54.6B 98.4B 123.3B
03:30   USD Fed's Balance Sheet 7,208B   7,224B  
05:05   USD Bài Phát Biểu của Daly, Thành Viên FOMC           
06:45   USD Bài Phát Biểu của Bowman, Thành Viên FOMC           
21:40   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
23:45   USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC           
20/7/2024
00:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     478  
00:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     584  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC     283.9K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC     254.8K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC     5.2K  
02:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC     -55.0K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu