_downloadApp_downloadApp
26/03/2023 - 01/04/2023
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
28/3/2023
00:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 2 Năm 3.954%   4.673%  
19:30   USD Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa (Tháng 2)     -91.00B -91.09B  
19:30   USD Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 2)       0.1%  
20:00   USD Chỉ số HPI Composite - 20 của S&P/CS (Tháng 1)   2.5% 4.6%  
21:00   USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 3)   101.0 102.9  
21:00   USD Fed Barr Testimony           
29/3/2023
00:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 5 Năm     4.109%  
02:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API     3.262M  
21:00   USD Fed Barr Testimony           
21:00   USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng 2)   -2.3% 8.1%  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô   0.187M 1.117M  
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma     -1.063M  
30/3/2023
00:00   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 7 Năm     4.062%  
19:30   USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   2.9% 2.9%  
19:30   USD Chỉ Số Giá GDP ()   3.5% 3.5%  
19:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   196K 191K  
31/3/2023
02:45   USD Bài Phát Biểu của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Yellen           
03:30   USD Số Dư Dự Trữ theo Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang     3.370T  
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 2)   0.4% 0.6%  
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng 2)   4.7% 4.7%  
19:30   USD Chỉ Số Giá PCE (Tháng 2)     5.4%  
19:30   USD Chỉ số giá PCE (Tháng 2)     0.6%  
19:30   USD Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng 2)   0.3% 1.8%  
20:45   USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 3)   43.4 43.6  
21:00   USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)   61.5 64.7  
21:00   USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)   63.2 63.4  
1/4/2023
00:00   USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan     593  
00:00   USD Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ     758  
02:05   USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC           
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC     154.3K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC     158.6K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC     -5.1K  
03:30   USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC     -202.5K  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu