_downloadApp_downloadApp
08/12/2022 - 08/12/2022
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
8/12/2022
06:50   JPY Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh   0.35T 0.67T  
06:50   JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 10)   0.623T 0.909T  
06:50   JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -1.1% -1.2%  
06:50   JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   -0.3% 0.9%  
07:01   GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 11)   -10% -2%  
07:30   AUD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 10)   12.100B 12.444B  
19:00   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu           
20:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   230K 225K  
21:30   CHF Bài Phát Biểu của Maechler, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc SNB           
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu