_downloadApp_downloadApp
23/05/2022 - 23/05/2022
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
23/5/2022
Tất cả các Ngày   Ngày nghỉ Canada - Ngày Victoria
06:05   AUD Bài Phát Biểu của Kent, Trợ Lý Thống Đốc RBA           
15:00   CHF Các Buổi họp Thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới           
Ướm thử   EUR Eurozone họp bộ trưởng tài chính        
23:15   GBP Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE           
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu