_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 20:05 (GMT +7:00)  
11/12/2023 - 11/12/2023
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
11/12/2023
06:50   JPY Chỉ Số Điều Kiện Sản Xuất Lớn của BSI (Quý 4) 5.7 5.6 5.4  
06:50   JPY Trữ Lượng Tiền M2 2.3% 2.5% 2.4%  
06:50   JPY Cung Tiền M3 (Tháng 11) 2,121.5%   2,118.2%
07:01   GBP Chỉ Số Giá Nhà của Rightmove -1.9%   -1.7%  
13:00   JPY Đơn Đặt Hàng Dụng Cụ Cơ Khí -13.6%   -20.6%  
14:00   NOK Chỉ Số CPI Lõi Tính Tới Hôm Nay (Tháng 11) 5.8% 6.0% 6.0%  
14:00   NOK Lạm Phát Cơ Bản của Na Uy (Tháng 11) -0.2% -0.1% 0.6%  
14:00   NOK Norwegian CPI (Tháng 11) 4.8% 4.9% 4.0%  
14:00   NOK CPI Na Uy (Tháng 11) 0.5% 0.7% 1.0%  
14:00   NOK PPI Na Uy (Tháng 11) -15.6%   -10.9%  
17:20   GBP Chỉ Số Giá Nhà của Rightmove (Tháng 12) -1.1%   -1.3%  
18:00   EUR Cán Cân Mậu Dịch của Bồ Đào Nha (Tháng 10) -7.54B   -6.74B  
18:25   BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB        
20:55   EUR Đấu Giá BTF 12 Tháng của Pháp     3.393%  
20:55   EUR Đấu Giá BTF 3 Tháng của Pháp     3.766%  
20:55   EUR Đấu Giá BTF 6 Tháng của Pháp     3.739%  
22:00   USD Chỉ Số Xu Hướng Việc Làm của CB (Tháng 11)     114.16  
23:00   USD Kỳ Vọng Lạm Phát Tiêu Dùng     3.60%  
23:30   USD Đấu Giá Kỳ Phiếu 3 Năm     4.701%  
23:30   USD Đấu Giá Hối Phiếu 6 Tháng     5.190%  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu