_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 08:42 (GMT -11:00)  
05/02/2023 - 05/02/2023
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
5/2/2023
13:00   AUD Mức Độ Lạm Phát của MI     0.2%  
13:30   AUD Doanh Số Bán Lẻ   -3.9% 1.7%  
13:30   AUD Doanh Số Bán Lẻ (Quý 4)   -0.6% 0.2%  
20:00   EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng 12)   2.0% -5.3%  
21:30   EUR Chỉ Số PMI Ngành Xây Dựng tại Ý từ IHS S&P Global (Tháng 1)     47.0  
21:30   EUR Chỉ số PMI Xây Dựng IHS S&P Global (Tháng 1)     41.7  
21:30   EUR Chỉ Số PMI Ngành Xây Dựng tại Pháp từ IHS S&P Global (Tháng 1)     41.0  
21:30   EUR Chỉ Số PMI Ngành Xây Dựng từ IHS S&P Global (Tháng 1)     42.6  
21:40   GBP Mann, Thành Viên Ủy Ban Chính Sách Tiền Tệ, Ngân Hàng Trung Ương Anh           
22:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 1)   49.6 48.8  
22:30   EUR Độ Tự Tin của Nhà Đầu Tư Sentix (Tháng 2)   -12.8 -17.5  
22:45   EUR Số Dư Ngân Sách Nhà Nước Pháp (Tháng 12)     -159.3B  
23:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 12)   -2.5% 0.8%  
23:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 12)   -2.7% -2.8%  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu