Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 17:27 (GMT -4:00)  
18/09/2023 - 24/09/2023
 
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Poniedziałek, 18 Wrzesień 2023
Cały dzień   Dzień wolny Japonia - Dzień Szacunku dla Starszych
05:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
05:30   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Niemiec (Bubill) 3,730%   3,607%  
06:00   EUR Miesięczne sprawozdanie niemieckiego Buba        
07:00   BRL Wskaźnik inflacji IGP-10 (raz w miesiącu) (Sep) 0,2%   -0,1%  
07:25   BRL Prezentacja raportu rynkowego BCB        
08:15   CAD Rozpoczęte budowy domów (Aug) 252,8K 245,3K 255,2K
08:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w roku) (Aug) -0,5%   -3,2%
08:30   CAD Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (raz w miesiącu) (Aug) 1,3% 0,5% -0,1%
08:30   CAD Indeks cen surowców (RMPI) (raz w miesiącu) (Aug) 3,0% 3,8% 3,5%  
08:30   CAD Indeks cen surowców RMPI (raz w roku) (Aug) -4,3%   -11,0%
08:30   EUR Przemówienie Eldersona z ECB           
08:55   EUR Aukcja 12-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) 3,773%   3,646%  
08:55   EUR Aukcja 3-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) 3,830%   3,696%  
08:55   EUR Aukcja 6-miesięcznych obligacji rządu Francji (BTF) 3,828%   3,684%  
10:00   USD Wskaźnik rynku nieruchomości NAHB (Sep) 45 50 50  
11:00   EUR Przemówienie Panetta z ECB           
11:30   USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych 5,315%   5,315%  
11:30   USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych 5,300%   5,300%  
16:00   USD Zagraniczne zakupy obligacji skarbowych USA (Jul) 0,20B   57,30B
16:00   USD Całkowity przepływ kapitału netto (Jul) 140,60B   137,90B
16:00   USD Transakcje długookresowe netto TIC (Jul) 8,8B 116,5B 186,0B
16:00   USD Dane o transakcjach na długoterminowych papierach wartościowych, w tym swapach (TIC) (Jul) 8,80B   186,00B
17:00   EUR Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba           
21:30   AUD Protokół z posiedzenia dot. polityki monetarnej        
Wtorek, 19 Wrzesień 2023
Cały dzień   Dzień wolny Indie - Ganeśćaturthi
02:00   CHF Bilans handlowy (Aug) 4,054B 4,230B 3,132B
04:00   EUR Rachunek bieżący (Jul) 20,9B 30,2B 35,8B  
04:00   EUR Saldo obrotów bieżących, n.s.a. (Jul) 26,9B   36,8B  
04:30   HKD Stopa bezrobocia (Aug) 2,8%   2,8%  
05:00   GBP Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych 4,704%   4,484%  
05:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,3% 0,3% -0,1%  
05:00   EUR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 5,3% 5,3% 5,5%  
05:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,5% 0,6% -0,1%  
05:00   EUR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 5,2% 5,3% 5,3%  
05:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w miesiącu) (Aug) 0,6% 0,6% -0,1%  
05:00   EUR Wskaźnik CPI z wyłączeniem tytoniu (raz w roku) (Aug) 5,2%   5,3%  
05:00   EUR Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Sep) 124,03   123,36  
05:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w roku) (Aug) 6,2% 6,2% 6,6%  
05:00   EUR Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (raz w miesiącu) (Aug) 0,3% 0,3% 0,0%  
08:00   EUR Przemówienie Wuermelinga z niemieckiego Buba           
08:00   BRL Działalność gospodarcza wg IBC-Br (Jul) 0,44% 0,30% 0,63%  
08:00   USD Aukcje mleka 2.957,0   2.888,0  
08:30   USD Pozwolenia na budowę (raz w miesiącu) (Aug)   6,9%   0,1%  
08:30   USD Zezwolenia na budowę (Aug)   1,543M 1,440M 1,443M  
08:30   USD Rozpoczęte bodowy domów (Aug) 1,283M 1,440M 1,447M
08:30   USD Rozpoczęte budowy domów (raz w miesiącu) (Aug) -11,3%   2,0%
08:30   CAD Wspólny CPI (raz w roku) (Aug) 4,8% 4,8% 4,8%  
08:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 3,3%   3,2%  
08:30   CAD Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,1%   0,5%  
08:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 4,0% 3,8% 3,3%  
08:30   CAD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,4% 0,2% 0,6%  
08:30   CAD Mediana CPI (raz w roku) (Aug) 4,1% 3,7% 3,9%
08:30   CAD Obcięty CPI (raz w roku) (Aug) 3,9% 3,5% 3,6%  
08:30   EUR Przemówienie Eldersona z ECB           
08:55   USD Indeks Redbook (raz w roku) 3,6%   4,6%  
11:00   NZD Indeks cen GlobalDairyTrade 4,6%   2,7%  
13:00   USD Aukcja 20-letnich obligacji 4,592%   4,499%  
13:45   CAD Wystąpienie wiceprezesa BoC, Kozickiego           
16:30   USD Cotygodniowa informacja API nt. akcji ropy naftowej -5,250M -2,667M 1,174M  
17:00   KRW Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,9%   0,3%  
17:00   KRW Wskaźnik PPI (raz w roku) (Aug) 1,0%   -0,3%
18:45   NZD Rachunek bieżący (raz na kwartał) (Q2) -4,21B -4,80B -5,22B  
18:45   NZD Rachunek bieżący (raz w roku) (Q2) -29,76B   -33,03B  
18:45   NZD Saldo obrotów bieżących do PKB (%) (Q2) -7,50%   -8,50%  
19:50   JPY Bilans handlowy, s.a. -0,56T -0,56T -0,60T
19:50   JPY Wartość eksportu (raz w roku) (Aug) -0,8% -1,7% -0,3%  
19:50   JPY Wartość importu (raz w roku) (Aug) -17,8% -19,4% -13,6%
19:50   JPY Bilans handlowy (Aug) -930,5B -659,1B -66,3B
21:00   AUD Wskaźnik wiodący WMI (raz w miesiącu) (Aug) -0,0%   0,0%
21:15   CNY Podstawowa stopa procentowa kredytów PBoC (Sep) 4,20% 4,20% 4,20%  
21:15   CNY Podstawowa stopa procentowa kredytów PBoC 3,45% 3,45% 3,45%  
Środa, 20 Wrzesień 2023
02:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w roku) (Aug) 24,4%   28,3%  
02:00   GBP Rejestracja samochodów (raz w miesiącu) (Aug) -40,5%   -18,8%  
02:00   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,1% 0,6% 0,3%  
02:00   GBP Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 6,2% 6,8% 6,9%  
02:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w miesiącu) (Aug) -0,1%   0,1%  
02:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (Core PPI) (raz w roku) (Aug) 1,6%   2,2%
02:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,5%   -0,7%  
02:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 7,8%   7,9%  
02:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 6,7% 7,0% 6,8%  
02:00   GBP Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,3% 0,7% -0,4%  
02:00   GBP Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Aug) 131,30   130,90  
02:00   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w roku) (Aug) -2,3% -2,7% -3,2%
02:00   GBP Wskaźnik inflacji producentów (PPI Input) (raz w miesiącu) (Aug) 0,4% 0,2% -0,4%  
02:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w roku) (Aug) -0,4% -0,6% -0,7%
02:00   GBP Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI Output) (raz w miesiącu) (Aug) 0,2% 0,1% 0,2%
02:00   GBP Wskaźnik cen detalicznych (RPI) (raz w roku) (Aug) 9,1% 9,3% 9,0%  
02:00   GBP Indeks cen detalicznych (RPI) (raz w miesiącu) (Aug) 0,6% 0,8% -0,6%  
02:00   EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w miesiącu) (Aug) -33,1%   -14,2%  
02:00   EUR Rejestracja samochodów we Włoszech (raz w roku) (Aug) 11,9%   8,7%  
02:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w miesiącu) (Aug) 12,4%   -13,2%  
02:00   EUR Rejestracja samochodów w Niemczech (raz w roku) (Aug) 37,3%   18,1%  
02:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w miesiącu) (Aug) 0,3% 0,2% -1,1%  
02:00   EUR Wskaźnik PPI w Niemczech (raz w roku) (Aug) -12,6% -12,6% -6,0%  
02:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w roku) (Aug) 24,3%   19,9%  
02:00   EUR Rejestracja samochodów we Francji (raz w miesiącu) (Aug) -11,9%   -32,4%  
03:00   CHF Prognozy gospodarcze SECO        
03:00   EUR Przemówienie Panetta z ECB           
03:30   EUR Przemówienie Enria z ECB           
04:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 4,8% 4,7% 4,7%  
04:00   ZAR Bazowy wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,3% 0,2% 0,5%  
04:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 4,8% 4,8% 4,7%  
04:00   ZAR Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,3% 0,3% 0,9%  
04:30   GBP Wskaźnik cen nieruchomości DCLG (raz w roku) 0,6% 0,0% 1,9%
05:00   EUR Produkcja budowlana (raz w miesiącu) (Jul) 0,80%   -1,23%
05:00   EUR Przemówienie Schnabel z ECB           
05:50   EUR Wystąpienie członkini Rady Nadzorczej EBC, Jochnick           
07:00   USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA 7,31%   7,27%  
07:00   USD Wnioski o hipotekę MBA (raz w tygodniu) 5,4%   -0,8%  
07:00   USD Indeks zakupów 147,0   143,7  
07:00   USD Indeks rynku kredytów hipotecznych 192,1   182,2  
07:00   USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych 415,4   367,0  
07:00   ZAR Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Jul) -1,8% -1,2% -1,8%
08:00   EUR Przemówienie McCaul z ECB           
08:30   EUR Przemówienie Eldersona z ECB           
10:30   USD Zapasy ropy naftowej -2,135M -2,200M 3,954M  
10:30   USD Przerób ropy naftowej przez rafinerie – dane EIA (raz w tygodniu) -0,496M   0,177M  
10:30   USD Import ropy naftowej -3,042M   2,654M  
10:30   USD Inwentarze ropy naftowej w Cushing -2,064M   -2,450M  
10:30   USD Produkcja paliw destylowanych -0,229M   -0,006M  
10:30   USD Tygodniowe ceny destylatów wg EIA -2,867M 0,217M 3,931M  
10:30   USD Produkcja benzyny 0,499M   -0,576M  
10:30   USD Zapasy oleju opałowego -0,109M   0,113M  
10:30   USD Tygodniowe wskaźniki wykorzystania ropy w rafineriach – dane EIA (raz w tygodniu) -1,8%   0,6%  
10:30   USD Zapasy benzyny -0,831M 0,317M 5,560M  
12:00   RUB Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Aug) 4,4%   1,4%  
12:00   RUB Wskaźnik PPI (raz w roku) (Aug) 10,6%   4,1%  
13:30   CAD BOC Summary of Deliberations        
13:30   BRL Przepływy wymiany zagranicznej -1,148B -0,318B -1,173B  
14:00   USD Prognoza stopy procentowej - 1. rok (Q3) 5,1%   4,6%  
14:00   USD Prognoza stopy procentowej - 2. rok (Q3) 3,9%   3,4%  
14:00   USD Prognoza stopy procentowej - 3. rok (Q3) 2,9%   3,1%  
14:00   USD Prognoza stopy procentowej - bieżąca (Q3) 5,6%   5,6%  
14:00   USD Prognoza stopy procentowej- dłuższa (Q3) 2,5%   2,5%  
14:00   USD Prognozy ekonomiczne FOMC           
14:00   USD Oświadczenie FOMC        
14:00   USD Decyzja w sprawie stóp procentowych 5,50% 5,50% 5,50%  
14:00   EUR Przemówienie Mauderera z niemieckiego Buba           
14:30   USD Konferencja prasowa FOMC           
17:30   BRL Decyzja w sprawie stóp procentowych 12,75% 12,75% 13,25%  
18:45   NZD PKB (raz na kwartał) (Q2) 0,9% 0,5% 0,0%
18:45   NZD PKB (raz w roku) (Q2) 1,8% 1,2% 2,2%  
18:45   NZD Średnie roczne PKB (Q2) 3,2%   2,9%  
18:45   NZD Wydatki w PKB (raz na kwartał) (Q2) 1,3%   -0,2%  
18:45   EUR Przemówienie Lane’a z ECB           
21:00   HKD Decyzja w sprawie stóp procentowych 5,75%   5,75%  
21:30   AUD Biuletyn RBA        
21:30   AUD Aktywa rezerwowe ogółem (Aug) 93,9B   91,4B  
23:00   NZD Wydatki za pomocą kart kredytowych (raz w roku) 4,2%   4,0%
Czwartek, 21 Wrzesień 2023
02:00   GBP Pożyczki sektora publicznego netto (Aug) 10,76B 9,80B -1,20B
02:00   GBP Wymagania pieniężne netto sektora publicznego (Aug) 2,468B   -7,543B
02:45   EUR Klimat biznesowy we Francji (Sep) 99 97 97
03:00   CHF Podaż pieniądza M3 (Aug) 1.132,3B   1.135,8B
03:30   CHF Decyzja w sprawie stóp procentowych (Q3) 1,75% 2,00% 1,75%  
03:30   CHF SBN: ocena polityki monetarnej           
04:00   CHF Konferencja prasowa SBN           
04:00   EUR Przemówienie prezesa niemieckiego Buba, Nagela           
04:00   EUR Bilans handlowy Hiszpanii -4,90B   -2,36B  
04:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Aug) 0,00%   0,00%  
04:30   HKD Wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 1,80% 2,00% 1,80%  
04:40   EUR Aukcja 3-letnich obligacji rządu Hiszpanii (Bonos) 3,527%   3,304%  
07:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za obiżeniem stóp procentowych (Sep) 0 0 0  
07:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za podwyższeniem stóp procentowych (Sep) 4 7 8  
07:00   GBP BoE MPC: ilość głosów za utrzymaniem stóp procentowych (Sep) 5 2 1  
07:00   GBP Decyzja w sprawie stóp procentowych (Sep) 5,25% 5,50% 5,25%  
07:00   GBP Protokół z posiedzenia MPC        
07:30   GBP List inflacyjny BoE        
07:30   INR Podaż pieniądza M3 11,1%   10,8%  
08:30   USD Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1.662K 1.695K 1.683K
08:30   USD Rachunek bieżący (Q2) -212,1B -221,0B -214,5B
08:30   USD Zadeklarowani wstępni bezrobotni 201K 225K 221K
08:30   USD 4-tyg. średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek 217,00K   224,75K
08:30   USD Wskaźnik przemysłowy wg Fed z Filadelfii (Sep) -13,5 -0,7 12,0  
08:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. kondycji gospodarczej (Sep) 11,1   3,9  
08:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nakładów inwestycyjnych (Sep) 7,50   -4,50  
08:30   USD Raport Fed z Filadelfii dot. zatrudnienia (Sep) -5,7   -6,0  
08:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. nowych zamówień (Sep) -10,2   16,0  
08:30   USD Indeks Fed z Filadelfii dot. zapłaconych cen (Sep) 25,70   20,80  
08:30   CAD Wskaźnik cen nowych nieruchomości (raz w miesiącu) (Aug) 0,1% 0,0% -0,1%  
09:00   RUB Rezerwy Banku Centralnego (USD) 576,7B   576,6B  
09:00   ZAR Decyzja w sprawie stóp procentowych (Sep) 8,25% 8,25% 8,25%  
09:00   ZAR Podstawowa stopa procentowa (Sep) 11,75%   11,75%  
09:30   BRL Przychody z tytułu podatku federalnego 172,80B   201,80B  
10:00   USD Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Aug) 4,04M 4,10M 4,07M  
10:00   USD Sprzedaż domów na rynku wtórnym (raz w miesiącu) (Aug) -0,7%   -2,2%  
10:00   USD Wiodący indeks USA (raz w miesiącu) (Aug) -0,4% -0,5% -0,3%
10:00   EUR Wskaźnik zaufania konsumentów (Sep)   -17,8 -16,5 -16,0  
10:00   EUR Przemówienie prezesa EBC, Lagarde           
10:30   USD Przechowywanie gazu naturalnego 64B 67B 57B  
10:40   EUR Przemówienie Schnabel z ECB           
11:30   USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych 5,280%   5,285%  
11:30   USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych 5,300%   5,295%  
13:00   USD Aukcja 10-letnich skarbowych papierów wartościowych, zabezpieczonych przed inflacją 2,094%   1,495%  
16:30   USD Fed's Balance Sheet 8.024B   8.099B  
16:30   USD Salda rezerw w bankach rezerw federalnych 3,144T   3,310T  
17:00   NZD Wskaźnik nastroju konsumentów wg Westpac (Q3) 80,2   83,1  
18:45   NZD Wartość eksportu (Aug) 4,99B   5,38B
18:45   NZD Wartość importu (Aug) 7,28B   6,55B
18:45   NZD Bilans handlowy (raz w miesiącu) (Aug) -2.291M   -1.177M
18:45   NZD Bilans handlowy (raz w roku) (Aug) -15.540M   -15.880M
19:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym (Manufacturing PMI)   48,2   49,6  
19:00   AUD Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   50,5   47,8  
19:01   GBP Wskaźnik zaufania konsumentów GfK (Sep) -21 -27 -25  
19:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 3,1% 3,0% 3,1%  
19:30   JPY Ogólnokrajowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 3,2%   3,3%  
19:50   JPY Zakup obligacji zagranicznych 885,5B   3.631,5B
19:50   JPY Inwestycje zagraniczne w japońskie papiery wartościowe -1.583,9B   -851,8B
20:30   JPY Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)   48,6 49,9 49,6  
20:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   53,3   54,3  
22:52   JPY Decyzja w sprawie stóp procentowych -0,10% -0,10% -0,10%  
23:00   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej        
Piątek, 22 Wrzesień 2023
02:00   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug) -1,4% -1,3% -3,3%
02:00   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) 0,6% 0,6% -1,4%  
02:00   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug) -1,4% -1,2% -3,1%
02:00   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) 0,4% 0,5% -1,1%
02:30   JPY Konferencja prasowa BoJ           
03:00   EUR PKB Hiszpanii (raz na kwartał) (Q2) 0,5% 0,4% 0,6%  
03:00   EUR PKB Hiszpanii (raz w roku) (Q2) 2,2% 1,8% 4,2%  
03:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Sep)   43,6 46,0 46,0  
03:15   EUR Wskaźnik łączny PMI wg S&P Global we Francji (Sep)   43,5 46,0 46,0  
03:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Sep)   43,9 46,0 46,0  
03:30   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech (Sep)   46,2 44,8 44,6  
03:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Sep)   39,8 39,5 39,1  
03:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Sep)   49,8 47,2 47,3  
04:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)   43,4 44,0 43,5  
04:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global (Sep)   47,1 46,5 46,7  
04:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Sep)   48,4 47,7 47,9  
04:30   GBP Composite PMI   46,8 48,7 48,6  
04:30   GBP Wskaźnik PMI dla przemysłu   44,2 43,0 43,0  
04:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług   47,2 49,2 49,5  
06:00   GBP Trendy zamówień przemysłowych CBI (Sep) -18 -18 -15  
07:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
08:20   INR Przyrost pożyczek bankowych 19,8%   19,8%  
08:20   INR Przyrost wartości depozytów 13,6%   13,2%  
08:20   INR Rezerwy walutowe (USD) 593,04B   593,90B  
08:30   CAD Podstawowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul) 1,0% 0,5% -0,7%
08:30   CAD Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Jul) 0,3% 0,4% 0,1%  
08:50   USD Przemówienie gubernatorki Fed, Cook           
09:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)   48,9 48,0 47,9  
09:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global (Sep)   50,1   50,2  
09:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Sep)   50,2 50,6 50,5  
13:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 507   515  
13:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes 630   641  
16:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP 33,7K   46,2K  
16:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium 6,4K   5,1K  
16:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź -16,3K   -12,3K  
16:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę -101,2K   -88,0K  
16:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 328,4K   326,9K  
16:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 135,2K   123,9K  
16:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto 3,2K   9,1K  
16:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny -93,9K   -112,0K  
16:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P -139,0K   -116,3K  
16:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro 15,2K   18,0K  
16:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję 62,7K   85,2K  
16:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę -56,9K   -49,6K  
16:30   CAD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD -48,0K   -41,9K  
16:30   CHF CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF -7,9K   -9,3K  
16:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -96,9K   -79,5K  
16:30   BRL CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL 12,9K   13,2K  
16:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY -101,6K   -98,7K  
16:30   NZD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD -21,3K   -14,6K  
16:30   RUB CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w RUB -7,9K   -9,3K  
16:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR 102,0K   113,1K  
21:00   NZD Prognoza zadłużenia netto   40,30% 38,50%  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych