_downloadApp_downloadApp
  Thời Gian Hiện Tại : 19:25 (GMT +7:00)  
10/12/2023 - 16/12/2023
 
Bộ lọc
 
_Search: 
 
ltr
0
_Time:
_Importance:
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
12/12/2023
20:30   USD CPI Lõi (Tháng 11)   0.3% 0.2%  
20:30   USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 11)   0.0% 0.0%  
20:30   USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 11)   3.1% 3.2%  
13/12/2023
14:00   GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng 10)   -0.1% 0.2%  
20:30   USD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Tháng 11)   0.1% -0.5%  
22:30   USD Dự Trữ Dầu Thô     -4.632M  
14/12/2023
01:00   USD Quyết Định Lãi Suất   5.50% 5.50%  
02:00   USD Dự Báo Kinh Tế của FOMC           
02:00   USD Bản Tuyên Bố của FOMC        
02:30   USD Cuộc Họp Báo FOMC           
04:45   NZD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP ()   0.2% 0.9%  
15:30   CHF Quyết Định Lãi Suất (Quý 4)   1.75% 1.75%  
16:00   CHF Cuộc Họp Báo SNB           
19:00   GBP Quyết Định Lãi Suất (Tháng 12)   5.25% 5.25%  
20:00   GBP Báo Cáo Lạm Phát của BOE        
20:15   EUR Tỷ Lệ Phương Tiện Tiền Gửi (Tháng 12)   4.00% 4.00%  
20:15   EUR Quyết Định Lãi Suất (Tháng 12)   4.50% 4.50%  
20:30   USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng 11)   -0.1% 0.1%  
20:30   USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu   221K 220K  
20:30   USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 11)   -0.1% -0.1%  
20:45   EUR Cuộc Họp Báo ECB           
15/12/2023
21:45   USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 12)     50.5 50.8  
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu