Pobierz aplikacjęPobierz aplikację
  Aktualny czas : 22:56 (GMT +2:00)  
22/09/2023 - 22/09/2023
 
Filtry
 
Wyszukaj: 
 
ltr
0
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
Czas Wal. Znacz. Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Piątek, 22 Wrzesień 2023
01:30   JPY Ogółnokrajowy bazowy wskaźnik CPI (raz w roku) (Aug) 3,1% 3,0% 3,1%  
02:30   JPY Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze usług (Services PMI)   53,3   54,3  
04:52   JPY Decyzja w sprawie stóp procentowych -0,10% -0,10% -0,10%  
05:00   JPY BoJ - decyzja w sprawie polityki pieniężnej        
08:00   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug) -1,4% -1,3% -3,3%
08:00   GBP Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) 0,6% 0,6% -1,4%  
08:00   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w roku) (Aug) -1,4% -1,2% -3,1%
08:00   GBP Sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Aug) 0,4% 0,5% -1,1%
08:30   JPY Konferencja prasowa BoJ           
09:00   EUR PKB Hiszpanii (raz na kwartał) (Q2) 0,5% 0,4% 0,6%  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji (Sep)   43,6 46,0 46,0  
09:15   EUR Wskaźnik PMI dla usług we Francji (Sep)   43,9 46,0 46,0  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (Sep)   39,8 39,5 39,1  
09:30   EUR Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech (Sep)   49,8 47,2 47,3  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)   43,4 44,0 43,5  
10:00   EUR Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global (Sep)   47,1 46,5 46,7  
10:00   EUR Wskaźnik PMI dla usług (Sep)   48,4 47,7 47,9  
10:30   GBP Composite PMI   46,8 48,7 48,6  
10:30   GBP Wskaźnik PMI dla usług   47,2 49,2 49,5  
13:00   EUR Przemówienie przedstawiciela EBC, de Guindos           
15:45   USD Wskaźnik PMI dla przemysłu (Sep)   48,9 48,0 47,9  
15:45   USD Zbiorczy wskaźnik PMI wg S&P Global (Sep)   50,1   50,2  
15:45   USD Wskaźnik PMI dla usług (Sep)   50,2 50,6 50,5  
19:00   USD Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes 507   515  
19:00   USD Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes 630   641  
22:30   GBP CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP 33,7K   46,2K  
22:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę 328,4K   326,9K  
22:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto 135,2K   123,9K  
22:30   USD CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto 3,2K   9,1K  
22:30   USD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P -139,0K   -116,3K  
22:30   AUD CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD -96,9K   -79,5K  
22:30   JPY CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY -101,6K   -98,7K  
22:30   EUR CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR 102,0K   113,1K  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych