_downloadApp_downloadApp
17/04/2024 - 17/04/2024
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện
17/4/2024
00:00   GBP Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE   
00:15   USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu   
03:30   USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
06:50   JPY Cán Cân Mậu Dịch được Điều Chỉnh
06:50   JPY Hàng Hóa Xuất Khẩu (Tháng 3)
06:50   JPY Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 3)
13:00   GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 3)
13:00   GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 3)
13:00   GBP Đầu Vào PPI (Tháng 3)
16:00   EUR CPI Lõi (Tháng 3)
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng 3)
16:00   EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng 3)
17:00   EUR Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Nhà Lãnh Đạo EU   
17:00   EUR Eurozone họp bộ trưởng tài chính
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30   USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
22:45   EUR Bài Phát Biểu của Schnabel từ ECB   
23:00   GBP Bài phát biểu của Bailey, Thống đốc BoE   
23:00   EUR Lagarde Chủ Tịch ECB Phát Biểu   
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu