_downloadApp_downloadApp
06/02/2023 - 06/02/2023
 
Thời gian Tiền tệ Tầm quan trọng Sự kiện
6/2/2023
07:30   AUD Doanh Số Bán Lẻ
15:40   GBP Mann, Thành Viên Ủy Ban Chính Sách Tiền Tệ, Ngân Hàng Trung Ương Anh   
16:30   GBP PMI Xây Dựng (Tháng 1)
17:00   EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng 12)
Chú giải
Bài nói chuyện
Thông cáo Sơ bộ
Thông cáo Sửa đổi
Truy xuất Dữ liệu